Detailed Results

Final Table

Player Name Game 1 Result Game 2 Result Final Score
TOMOTAKE, Masaharu20.811.632.4
MASUDA, Ryuichi-10.222.812.6
YAMADA, Hiroyuki10.1-29.6-19.5
NAKAMURA, Yutaka-20.7-4.8-25.5

Top 8 Tables

Table E

Player Name Game 1 Result Game 2 Result Final Score
YAMADA, Hiroyuki27.810.137.9
TOMOTAKE, Masaharu7.528.335.8
YOSHIDA, Yukio-2.7-5.8-8.5
UOTANI, Yuumi-32.6-32.6-65.2

Table F

Player Name Game 1 Result Game 2 Result Final Score
NAKAMURA, Yutaka7.76.514.2
MASUDA, Ryuichi35.7-26.29.5
TAKEDA, Katsuo-28.1323.9
WEINGUNY, Lena-15.3-12.3-27.6

Top 16 Tables

Table A

Player Name Game 1 Result Game 2 Result Final Score
UOTANI, Yuumi29.1-5.124
MASUDA, Ryuichi13.86.320.1
NAKAMURA, Shingo-16.422.86.4
AKASHI, Minako-26.5-24-50.5

Table B

Player Name Game 1 Result Game 2 Result Final Score
NAKAMURA, Yutaka-1.329.428.1
TOMOTAKE, Masaharu42-21.920.1
KONNO, Shintaro-12-11.2-23.2
MORIYAMA, Shigekazu-28.73.7-25

Table C

Player Name Game 1 Result Game 2 Result Final Score
YOSHIDA, Yukio31.225.756.9
WEINGUNY, Lena-33.337.64.3
YAMAWAKI, Chifumi13.6-39.4-25.8
YAMADA, Manabu-11.5-23.9-35.4

Table D

Player Name Game 1 Result Game 2 Result Final Score
TAKEDA, Katsuo19.3928.3
YAMADA, Hiroyuki33.9-12.421.5
TOMOZOE, Toshiyuki-40.229.7-10.5
HIRVOLA, Ossi-13-26.3-39.3

Top 32 Tables

Table 1

Player Name Game 1 Result Game 2 Result Final Score
UOTANI, Yuumi29.7-11.318.4
TOMOTAKE, Masaharu-9.326.417.1
AOI, Yurika9.3-22.1-12.8
UCHIKAWA, Kotaro-29.77-22.7

Table 2

Player Name Game 1 Result Game 2 Result Final Score
NAKAMURA, Yutaka8.524.132.6
NAKAMURA, Shingo31.4-24.66.8
FRANCKS, Zachary-25.911.8-14.1
KUROSAWA, Kouichirou-14-11.3-25.3

Table 3

Player Name Game 1 Result Game 2 Result Final Score
AKASHI, Minako-13.939.225.3
MORIYAMA, Shigekazu22.3-10.212.1
KIKUHARA, Masato5.5-19.2-13.7
SAKAI, Hidetaka-13.9-29.8-43.7

Table 4

Player Name Game 1 Result Game 2 Result Final Score
KONNO, Shintaro35.14.940
MASUDA, Ryuichi11.224.836
TAKEDA, Yuki-10.9-20.6-31.5
LESTER, Martin-35.4-9.1-44.5

Table 5

Player Name Game 1 Result Game 2 Result Final Score
YAMADA, Manabu28.1-15.812.3
YAMADA, Hiroyuki-26.236.910.7
KUROKI, Masao-1112.91.9
KONDO, Kazuo9.1-34-24.9

Table 6

Player Name Game 1 Result Game 2 Result Final Score
TOMOZOE, Toshiyuki42.2-141.2
YAMAWAKI, Chifumi-17.34527.7
NISHIJIMA, Kazuhiko14.3-15.5-1.2
MITO, Ryosuke-39.2-28.5-67.7

Table 7

Player Name Game 1 Result Game 2 Result Final Score
YOSHIDA, Yukio21.42445.4
HIRVOLA, Ossi4.9-2.42.5
KUSABA, Tomoko-7.78.10.4
SUGIURA, Kansuke-19.6-29.7-49.3

Table 8

Player Name Game 1 Result Game 2 Result Final Score
TAKEDA, Katsuo3236.768.7
WEINGUNY, Lena21.87.429.2
GULMANS, Martijn-9.5-34.7-44.2
NIKAIDO, Aki-44.3-9.4-53.7

Round Robin Results

Rank Player Name Penalties Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Game 7 Game 8 Game 9 Final Score
1 TOMOTAKE, Masaharu 64.8 24.8 18.9 -18.7 32 35.7 31.9 23.6 48.2 261.2
2 YAMADA, Hiroyuki 44.3 36.1 52 44.8 -5.2 43.7 14.7 -37.2 8.5 201.7
3 NISHIJIMA, Kazuhiko -8.3 41.5 -10.1 3.3 53.3 27.8 41.9 23.1 28.3 200.8
4 NAKAMURA, Yutaka 24.4 10.5 38 24.3 22.4 30.4 13.2 12.5 20.5 196.2
5 MORIYAMA, Shigekazu 17.8 77.8 33.1 17.3 23.6 -1 -9.8 -8.7 36.9 187
6 YOSHIDA, Yukio 36.2 21.7 1.6 17.7 13.4 29 34.4 -7 27.4 174.4
7 WEINGUNY, Lena -16.7 11.1 51 20.4 5.8 4 35.5 28.8 32.5 172.4
8 TAKEDA, Yuki 31.6 71.3 12.5 48.5 27.3 5.5 -18 4.4 -11.3 171.8
9 KONNO, Shintaro -30 -23.3 31 38.2 -21.1 72.9 31.6 48.8 -6.8 141.3
10 NIKAIDO, Aki -9.2 -5.5 -6.8 24.5 57.6 -2.7 20.6 27.1 32.6 138.2
11 SUGIURA, Kansuke 10 -7.9 36.5 32.9 6.9 32.6 5.7 -34.6 50 132.1
12 SAKAI, Hidetaka -7.5 51.1 31.9 12.8 28.1 -30.8 -12.7 29 26.7 128.6
13 KUROSAWA, Kouichirou 15.3 -5.9 24.8 37.2 -9.9 39.2 2.2 44.8 -20 127.7
14 MITO, Ryosuke 19.6 4.4 33.3 -12.1 15 7.6 15.3 27.8 13.5 124.4
15 YAMADA, Manabu -1.5 79.4 3.6 1.2 -17 18.7 26 8.2 5.7 124.3
16 AOI, Yurika 26.8 5.7 14.5 29 48.6 35.7 -12.7 8.9 -32.3 124.2
17 UOTANI, Yuumi 4.8 10.3 38.3 -18.9 -9.9 31.7 35.9 20 8.4 120.6
18 KONDO, Kazuo 0.5 11.2 -31.5 28.8 49.3 51.7 -9.6 36.9 -17.5 119.8
19 YAMAWAKI, Chifumi -28.2 1.5 11.9 26.9 -6 33 11.6 35.7 28.9 115.3
20 NAKAMURA, Shingo 22.5 -63.6 24.8 11.6 24.8 28 27.6 2 35.8 113.5
21 KIKUHARA, Masato 24.1 29.6 9.2 1.8 -36.8 28.4 -5 25.7 31.7 108.7
22 HIRVOLA, Ossi -6.8 -1.9 16.4 30.7 34.9 -9.7 21.9 16.5 6.2 108.2
23 LESTER, Martin 29 40.9 22.1 4.2 3.3 24.4 15.3 -26 -5.4 107.8
24 GULMANS, Martijn 14.1 20.5 20.5 34.3 24.3 -39.3 25.2 -10.5 18.7 107.8
25 MASUDA, Ryuichi 11.7 23.3 26.9 13.4 6.8 14.3 15.2 20.8 -25.7 106.7
26 TAKEDA, Katsuo 8.8 18.8 10.4 23.1 25.9 29.4 28.9 -11.8 -27.9 105.6
27 KUSABA, Tomoko -3.6 9.8 13.4 29.5 37 8.4 -23.3 12.6 21.3 105.1
28 AKASHI, Minako -5 19 29 29.2 32 13 9 -11.3 -11 103.9
29 FRANCKS, Zachary -20 29.7 -7.5 5.1 11.9 37.4 -6.8 19.3 20.3 14.5 103.9
30 TOMOZOE, Toshiyuki -34.2 20.3 -8.1 32.5 29.4 11.7 -4.1 33.8 21.5 102.8
31 KUROKI, Masao 36.6 -0.5 54 35.5 8.1 27.7 -8.5 -12.6 -41.8 98.5
32 UCHIKAWA, Kotaro 1.9 -14.9 7.9 25.6 -16.1 -10.8 56.4 13.9 32.8 96.7
33 HAYAMA, Makoto 43.8 -32.3 -14.1 -30.8 11.4 34.3 48.9 2.5 32.8 96.5
34 SAITO, Shun -15.8 7.1 -3.9 39.7 27.3 16.3 55.1 -4.2 -25.2 96.4
35 TOKUDA, Kenneth 13.5 -14.7 27 8 34 -6.4 29.9 9.1 -5.2 95.2
36 ASAPIN 70.3 -8.8 10.5 -42.4 22.5 6.6 29.8 10.3 -6.6 92.2
37 SHIRATORI, Sho 31.2 -8.8 20.9 4.6 9.4 20.8 -7.2 -6.6 24.1 88.4
38 UCHIDA, Minori 8.9 9.7 23.2 19.8 -24.6 5.4 18.2 -3.4 29.6 86.8
39 KAKIGI, Kentaro 54.9 25.2 -10.2 8.9 -13 15.8 -9.4 26.5 -12.8 85.9
40 SAKURAI, Takahiro 1.9 9.7 43.8 8.6 20.7 -21.9 -25.1 26.9 20.3 84.9
41 SHIBATA, Yoshikazu -2 3.1 8 -49.3 7.6 -11 -12.4 14.2 88 33.6 79.8
42 SHAN, Yuanqi -6.6 27.2 34.2 0.5 -8.4 -6.9 31.8 28 -21.3 78.5
43 RATSIMANDRESY, Joël -3.5 0.3 22.2 16.7 29.7 0.8 -31 34.1 7.3 76.6
44 HIN, Tham 28.9 35.8 -8 -14.5 7.2 -18.9 45.4 8.6 -11.9 72.6
45 MORISHITA, Masato -18.5 -29.4 36.5 0.2 -7.3 34.4 14.9 27.6 13.8 72.2
46 LABAŠ, Matej 13.4 12.5 23.4 10.4 8.1 -17.6 -4.6 -22.8 45.7 68.5
47 EBEJER, Aaron 37.3 5.4 -13.2 37.9 -7.1 14.7 -41 51.7 -19.1 66.6
48 NARA, Keijun 6.3 12.8 42.1 14.8 -24.1 -34.7 23.7 -8.9 33.9 65.9
49 POH, Wolfram 26.3 44.9 29.5 -27.2 1.6 19.1 -26.5 8.6 -13.1 63.2
50 LIU-KRASON, George -23.7 7.7 8.6 10 23.5 29.9 7.5 -24.7 24.2 63
51 TEZUKA, Sakiku -10.7 -9.2 32.4 5.6 12.8 53.9 -9.5 -4.3 -8.3 62.7
52 KIM, Mio 3.2 5.4 -20.9 26.8 3.7 22.1 9.8 29.4 -18.6 60.9
53 KENNEDY, Ty 18.7 -15.8 -10 3 23.7 41.3 6.1 -7.7 1.3 60.6
54 LEMOINE, Mark -6.6 26.9 -26.7 -13.2 -36.6 6.8 22.1 48.4 38.3 59.4
55 ITO, Yuko 12.4 -34.8 28.3 -11.5 -36.7 16.7 10.8 37.3 35.7 58.2
56 SANCHES, Amauri 37.2 5.9 33.5 -7.2 -12 12.6 28.3 -22.6 -17.8 57.9
57 AOYAMA, Shuusuke 3.6 23 -16 -10.9 -39.3 22.8 35.3 12.2 25.9 56.6
58 MATUDA, Maya -23.8 -7.7 39 10.9 0.9 50 -28.5 4.6 10.9 56.3
59 MONAKOV, Ilya -37.1 24.6 4 -7.1 12.1 34.9 3.3 34.4 -17.2 51.9
60 ZUBENKO, Anna 20 15.8 -28.2 12.3 -34.1 44.7 41.1 -27.7 6.4 50.3
61 KYAKUNO, Naoki -37 8.7 9.2 -14.4 48.1 31.1 -11.7 10.6 4.8 49.4
62 NØHR, Jesper 30.2 -14.2 39.9 -28.8 7.5 20.3 -40.8 4.2 30.1 48.4
63 ADAMS, Ryan 8.8 -32.7 20.8 49.8 9.8 -10.9 -28.6 44 -13 48
64 KOZIMA, Yu -27.8 -33.3 -38.9 24.9 28.9 -5.1 26.3 63.5 6.5 45
65 IGARASHI, Takeshi -3.1 -24.9 -4.8 -10.1 32.8 23.2 27.4 11.3 -9.3 42.5
66 CHRISTIANSEN, Freddy 13.9 -30.6 13.4 -10.6 32.7 40 -2.6 10.6 -25 41.8
67 TANIGUCHI, Kouhei 13.3 -15.5 -25.8 -25.2 22.7 39.1 22.3 -9.9 20.3 41.3
68 HYUGA, Kyosuke 30 1.6 -7.6 30.8 9 -22.1 -13 -20.9 33.3 41.1
69 BORYSIAK, Jacek -17.4 1.7 40.1 11.6 6.5 -41.7 6 -10.5 43.8 40.1
70 TAI, Austin 10.9 -13.8 10.2 -7.9 28.4 -25.1 12.5 26.5 -3 38.7
71 YAMAI, Hiroshi -8.9 40 9.5 -6.3 44 -6.7 -2 -39.9 8.9 38.6
72 JIANG, Zixuan 25.2 26.7 6.6 11.7 12.6 10.3 -31.6 -10.3 -12.8 38.4
73 LENSU, Konsta 7.9 24 -39.6 25.5 29.5 23.8 -1.6 -22 -9.2 38.3
74 LEE, Bing Ho 25.5 -11.5 18.7 -13.5 23.4 39.1 -44.9 5.5 -5.1 37.2
75 NELSON, Evan -20 18 25.2 -10.6 14.4 6.6 3.7 -8.4 -24.7 31.7 35.9
76 TO Anthony -6.7 27.4 20 -32.3 40.5 -30.1 39.5 -8.4 -14.3 35.6
77 ROJAS, Felipe -36.5 11.5 -23.6 49.8 -21.2 22.4 -15.4 35.1 12.9 35
78 DRURY, Shaun -20 3.1 32 25.4 22 4.4 13.6 -29.6 -27.7 10.5 33.7
79 HAHN, Timur 14.1 9.6 28.5 -12.5 -23.5 -10.9 25 10.6 -7.3 33.6
80 ROSTVED, Frank 19.3 -32.6 -27.8 -8.3 3 -18.7 37.4 33.1 27.8 33.2
81 DINNYESI, Zoltan 7.9 -13.7 -15.3 13.9 6.8 42.8 -32.5 32.7 -9.5 33.1
82 SETOKUMA, Naoki 20.1 2.1 18.3 31.1 -5.8 -9 -3.4 2.6 -23.5 32.5
83 ABE, Kenichi -3.8 11.6 6.8 40.8 -33.5 22.5 6.1 -27.7 9.6 32.4
84 NAKAMURA, Tsuyoshi -20 29 47.5 -10.6 12 -30.3 35 -52.4 21.7 31.9
85 JERGUŠ, Juraj 34 31 -29.2 35 -37.4 14 -32.3 28.8 -13.4 30.5
86 ŻUK, Bartosz -24.4 -17.5 -26.4 41.7 8.5 30.1 31.5 -25.2 9.9 28.2
87 SAKAMOTO, Gemma -20 31.2 -55.9 34.1 5.8 39.5 13.1 5.5 -55.2 27.4 25.5
88 SONG, Panjing -20 6 49.8 30.9 -45.7 22.7 -22.4 26.6 -33.8 10.5 24.6
89 SUGAWARA, Hiroe 28.8 -45.6 23.2 6.3 -26.3 8.9 -16.7 9.9 36 24.5
90 CLARKE, David -12.5 16.1 -26.4 10 3.8 29.4 -31.9 0.6 34.3 23.4
91 ISHIHARA, Makoto 7.8 -7.7 -23.7 21.7 19.4 5.9 -30.8 35 -4.3 23.3
92 KIRIYAMA, Noriyuki 43.9 24.3 5.1 -8.7 8.4 9.6 -8 -26.1 -27.9 20.6
93 FUJISAKI, Satoshi 47.3 -3.6 -5.1 12.1 -8.3 -9.6 8.8 -12.9 -8.8 19.9
94 OSIPOV, Kirill -5.4 -12.7 47.7 10.2 -7.5 11.9 -23.2 -25.3 23.9 19.6
95 YOSHIDA, Tadashi -9 -19 27.1 17.3 11.4 -6 10.2 10.1 -40.1 17.5 19.5
96 BRAGG, James 24.1 -10.8 -13.7 -8.3 0 -11.8 6.9 6.6 20.3 13.3
97 KAWATANI, Eigo 20.8 30.7 39.3 -31.6 -23.3 -13.6 -10.3 -5.6 4.8 11.2
98 IDE, Kohei 22.5 -21 36 -10.2 -57.3 18.6 -29.7 21.1 31 11
99 TAKAMIYA, Mari -5.9 -25.5 -9.6 -5.7 -18.6 8.8 8.4 27.6 31.4 10.9
100 FUKUMITSU, Masao 42.7 42.9 42.4 -27 -37.7 -31.1 24.2 -29.6 -16.3 10.5
101 WOŹNIAK, Mateusz -30.5 -7.2 -29.6 24.3 35.2 -10.8 30.4 3.4 -5.8 9.4
102 YOSHINO, Atsushi 45 -22.5 33.8 37.8 -12.4 -4.6 -49.5 15 -34.1 8.5
103 MENEGAZZO, Gian -20 -21.7 -11.2 -12.7 18.2 5.8 24 -7.5 -1.8 34 7.1
104 LI, Wenlong -44.3 12.4 -0.2 -49 42.6 -26.3 24.3 23.9 23.5 6.9
105 GERMEYS, Jasper -11.8 33.6 -17.8 -14 10.1 52.7 -9.9 -25.9 -11.2 5.8
106 CHEN, Chaolei -2.6 -22.1 -35 31.3 -12.7 4.1 13.1 -9.7 38.3 4.7
107 IGA, Norio 17.9 4.9 -20.7 -8.9 -18 6.4 -4.6 27.8 -1.6 3.2
108 AOKI, Saya 9.4 -11.3 32.5 -30 -23.5 1.8 -3.8 -8.4 35.7 2.4
109 NISHIKAWA, Toshiko -8 -4.7 17.7 -35.2 19.4 4 11.8 7.7 -11.9 0.8
110 HIRANO, Ryoei 14 -16.2 -7.1 51.7 26.7 -20.9 13.1 -35.1 -26.2 0
111 YARCHUK, Anton -60.6 26.4 -5 -11 -2.7 5.2 29.7 13.5 3.2 -1.3
112 PERSSON, Stefan -33.7 -13 23 9.3 -55.5 3.7 -2.6 60.2 6.5 -2.1
113 CHO, Toshimasa -10.2 -10 40.2 12.7 23.5 -11.1 -44.8 28.5 -30.9 -2.1
114 KLAAR, Martijn -54.3 7.1 -6.9 -38.8 6.6 47.8 24.4 2.6 8.1 -3.4
115 MAIER, Roland -24.1 48.4 -8.7 -31.5 8.4 -6.9 17.9 -21.7 13.8 -4.4
116 TOMISSER, Manuel 29.1 3.7 11.4 5.8 14.2 23.6 -43.2 -26.6 -25.4 -7.4
117 IVANOV, Maxim -2 -20.3 -35.3 -35.1 17.7 -32.1 11 38.3 23.9 26.2 -7.7
118 SAITO, Maiko 12.1 -29.3 52.8 -25.1 34.1 13.2 -7.3 -35.9 -23.1 -8.5
119 MAEHARA, Yudai 51.6 -47.4 -14.1 10 24.1 3.6 -28.6 31.7 -41 -10.1
120 ALLOATI, Matias -5.3 21.5 -5.4 -21.9 -16.7 -15.9 7.6 15.5 10.3 -10.3
121 MCDONELL, Charles -28.7 42.1 23 -6.5 -27.4 -0.8 -22.2 45.7 -37.2 -12
122 ZAMORA, Shane -11.1 -24 6.4 15.8 28.2 13.4 8.2 -24.9 -24 -12
123 NAKAMURA, Jyunko -9.2 36.8 -19.2 44 20.7 -14.9 -26.4 -35.3 -8.6 -12.1
124 PALMERO, Lucas 3.6 9 -10.5 14.6 7.5 19.9 -39 -25.6 6 -14.5
125 SCHEYER, Allon 46.4 12.3 -21.2 -19.1 13.2 2.5 -26.4 -2.4 -20.6 -15.3
126 KIYOHARA, Tsugumitsu 17.2 -12.3 44.3 -2.5 -50.9 -20.8 2.2 33.5 -26.2 -15.5
127 DI DOMENICO, Annabel 30.3 -34.9 36.4 -15.9 -8.4 -5.1 -26.7 -1.1 8.7 -16.7
128 LI, Jian -7.3 -7.8 45.5 -6.9 35 25.1 -23.2 -45.7 -34.2 -19.5
129 SIBATA, Hiro 29.1 11.5 14.8 -26.3 0 -13.4 -23.9 10.1 -21.7 -19.8
130 MIYAUCHI, Kozue 35.1 21.1 11.2 -36 -9.9 33.6 -25.7 -22.3 -27.8 -20.7
131 LI, Hong 6 -1.2 22.7 -12.6 -33.3 -24.5 -15 27.5 8.7 -21.7
132 STEENHOLM, Isabel 3.9 -9.5 -17.4 8.3 28.7 7 -26.4 21.2 -37.8 -22
133 JER, Cheo Kae 3.7 29.6 -13.2 -37.3 -11.8 -25 32.7 31.7 -33.7 -23.3
134 KOSHIMOTO, Tina -53.4 53.3 10 28.3 -32.3 -9.2 -22.6 10.5 -8.2 -23.6
135 LIU, Yixuan 35 -26.9 42.5 -28.2 9.7 -11.6 23.3 -42.5 -25.6 -24.3
136 PENG, Wang -13.1 -23.7 -33.1 -4.6 29.8 -3.8 -7.4 -22.1 52.7 -25.3
137 IWAI, Tomoaki 27 23.1 -14.1 18.1 -8.2 -27.3 -41.9 -8.8 5.7 -26.4
138 MCLEOD, Michael -34 -33.5 3.7 19 36.9 -49.3 -2.1 -10.9 43.7 -26.5
139 HAASBROEK, Nicole -5.9 -21.2 9.5 29.1 -22.1 -34.5 15.5 12.4 -9.9 -27.1
140 NELSON, Garthe -22.1 7 36.5 38.6 -13.1 -40.3 -51.1 23 -5.9 -27.4
141 LETH, Henrik 10.3 49.2 -24 -24.7 23.2 -44.1 -53.8 10.7 25.5 -27.7
142 CAO, Olivier 17.7 -2.8 -14.6 -12.5 5.2 -42.2 -5.2 25.1 1.6 -27.7
143 NEBILAK, Kira -10.2 -8.6 7 -29.4 31.4 -5.7 8 7.8 -29.8 -29.5
144 NISHIKAWA, Jun -7.5 19.1 14.5 6.2 -10 -13.6 24.8 -41.7 -21.8 -30
145 TSUCHIYA, Yukihiro 4.8 11.5 -19.9 -9.5 -38.2 -31 25.1 1.9 25 -30.3
146 ROWE, Christopher -12 12.6 9.1 -40.4 -31 33 15.9 -2.4 -15.9 -31.1
147 SHI, Kevin -28.2 28.8 -36 21.8 -27.2 16.2 -25.8 -9.8 27.6 -32.6
148 MORENO, Daniel 43.9 -11 -7.6 -5.2 35.2 -36.4 -9.9 -11.5 -32.9 -35.4
149 FURUHASHI, Takashi 28.5 -32.5 6.3 -16.6 -26.2 -30.2 25.7 -10.1 18.2 -36.9
150 HORVAT, Vadim 24.6 -3.3 -18.5 -39.2 -25.1 3.1 3.6 11.1 4.9 -38.8
151 WHITCOMB, Andrew 39.3 -27.5 23 -21.1 -8.4 5.1 -22.1 4.8 -33.4 -40.3
152 JENN -21.4 54.9 -26.1 32.2 -11.4 -49.6 -6.3 8.2 -21.3 -40.8
153 ESCHENBURG, Axel -4.9 -21.7 -30.2 11.4 -14.2 10.7 6.6 8.3 -7.2 -41.2
154 TOJYOU, Rio -29.2 20.6 18.6 -13.2 -34.6 19.2 -21.7 30 -31.1 -41.4
155 HANNIKAINEN, Janne -17.8 -9.6 -29.7 -18.2 -20.3 -22.8 24 40.5 11.7 -42.2
156 LUGOVKIN, Mikhail -20 2.8 29.5 -3.7 -2.1 -22.9 -21.6 48.1 -22.5 -33.5 -45.9
157 MYERS, Matt -40.1 -32.2 -38.5 8.7 19.5 5.3 19.9 -14.4 25.8 -46
158 WAKULUK, Marek -20 -21.6 23.8 10.8 -50.8 52.6 -22.1 1.2 -11.5 -9.1 -46.7
159 MCCORMACK, Jaben -20 -35.5 51.3 -14.5 -28.1 -6.7 -24.1 12.8 -2.7 20.5 -47
160 TONG, Tong 10 3 -37.4 -30 -49.2 20.2 -1.6 -7.5 42.9 -49.6
161 ROYER, Sylvain 21.9 7.3 -18.3 48.6 -25.1 -23.4 9.6 -33.3 -38.1 -50.8
162 DIZON, Edwin 3.2 16.3 -40.5 22.8 -15.2 -5.2 9.3 -9.2 -33.7 -52.2
163 OLSSON, Fritiof -17.9 -19.8 -7.2 12.9 -23.4 -3.7 -0.3 -9.6 16.2 -52.8
164 WANKMULLER, Alexander 4.5 -15.6 -44.7 13.6 7.5 -9.7 9.9 22.1 -41.1 -53.5
165 DONAGHY, Michael -36.7 18.7 8.4 -6.2 -23.4 -10.3 19.8 -40.8 12.4 -58.1
166 LUI, Kinyan 13.6 -27.7 -11.7 -39.2 8.3 7.2 13.5 -11.7 -13.7 -61.4
167 ANDERSEN, Morten 24.2 -15.5 -36 31.3 -21.4 -42.4 -6 35.5 -32 -62.3
168 WANG, Bichen -17.8 10 -41.3 1.2 -3.3 -55.6 20.7 25.2 -1.9 -62.8
169 HAAPSAMO, Anne-Mari 49.4 -10.2 -28.4 -49 10.6 -31.4 23.7 -32.8 5 -63.1
170 BOGDANOV, Vladimir 23 -47.7 13.6 51.7 -42.1 -35.4 -8.3 -22.9 2.9 -65.2
171 KUROSAKI, Aruto 21.2 -5.6 -5.5 -36.5 -23.3 -21.5 -13.2 12 6.9 -65.5
172 LAI, Si -27 41 -40.4 -8.7 -10.2 -23.9 -4.2 -10 16.9 -66.5
173 HSIEH, Anthony 12.4 -29 -33 41.8 -7.9 35.3 -17.1 -26.2 -44.7 -68.4
174 LI, David -7 -8.6 -18.5 -29.6 8.3 33.2 -19.5 -33.1 4.4 -70.4
175 GAU, Vincent -19.7 30.9 -1.1 -8.7 -20.9 -16.1 9.5 -34.5 -10.3 -70.9
176 DUCKWORTH, John 42 -21.2 -18.5 -28.8 -39.5 5.3 -29.1 23.9 -7 -72.9
177 LIN Kevin 23.3 22.3 -30.5 -6.2 -8.2 -26.6 -10.3 -9.7 -27.1 -73
178 VYSHIVANNAYA, Oxana -40.2 3.6 -4.6 -19.3 16 -32.3 -9.5 -11.6 24.6 -73.3
179 BELLAY, Ondrej -9.9 -48.3 -20.6 7.3 6.6 -27 26 2.1 -12.3 -76.1
180 PUSCHMANN, Lukas -14.9 -19.6 -31.1 -18.7 20.4 -32 32.4 -31.2 14.5 -80.2
181 AIDA, Hiyori -41.2 -42.7 -2.5 -18.7 17.8 -37.6 7.6 8.1 28.1 -81.1
182 SHIFRIN, Andrey -27.1 27.9 -31.6 -18.5 -6.9 -6.9 -22 -2.9 4.2 -83.8
183 ROOS, Frauke 36.7 -23.9 -26.4 -36 -28 -27.3 12.9 10 -8.1 -90.1
184 SASAKI, Hisato -17.4 -20.6 -10.7 -24.9 -40.9 33.9 8.4 -11.4 -6.6 -90.2
185 BABA, Kenji -8.1 -17.6 -21.9 19.1 -18.1 -6.2 25.2 -38.8 -24.6 -91
186 OGASAHARA, Nao -15.4 12.5 -8.3 -14.9 14.2 -18.6 -34.7 -10.8 -15.2 -91.2
187 KIRJOKANGAS, Mikko -28.4 -10.3 -19.4 -10.5 18 -3.3 -34 -17 10 -94.9
188 WOLSKA, Oliwia -9.9 -9.4 22.9 -35.7 -6.8 -39.8 33.5 -16.7 -34.3 -96.2
189 HUSOM, Glenn Ivar -56.4 25.2 -23.2 -7.3 -10.2 22 -21.9 -57.7 31.9 -97.6
190 GAN, Ryan -10.7 -5.3 7.8 -13.1 -34.4 -4.9 -8.1 -2 -27.5 -98.2
191 KOLENDA, Dominik -43 -27.2 -14.3 -18.9 -38.8 26.3 -14.7 20.7 11.4 -98.5
192 CHIN, Gregory -20 -10.3 -29 -38 -20.4 50.3 -36.8 -6.4 36.3 -24.3 -98.6
193 HALPERIN, Rachel -44.5 -26.1 35.5 18.1 -15.9 -20.4 -45.6 -10.3 10 -99.2
194 HAINES, Mark -15.9 -51.7 -4.8 18.1 -28.3 -38.6 27.8 -17.7 11.3 -99.8
195 HUYNH, Joe-Calberson -5.3 -31.5 -62.2 -4.2 -2.9 17.3 7.7 -22 3 -100.1
196 HAYASHI, Kenyuu -25.6 -11.6 -22 -6.7 -26.5 -2.7 -9.8 -4 8.3 -100.6
197 MAHONEY, Grant -32.1 -24.5 -43.1 8.1 -28.9 -2.1 35.5 -40.1 25.3 -101.9
198 GORDULA, Aldwin -8.2 42.9 -54.8 12.9 -31.8 -3.7 8.4 -42.9 -25.6 -102.8
199 BURNHAM, Daniel -20 -49 -8 17.4 -27.4 54.7 24.1 -20.7 -31.8 -42.9 -103.6
200 NISHIKAWA, Mai -30.6 -30.8 -9.5 -3.6 -25.9 -12.9 -26.7 19.9 14.5 -105.6
201 BOAS, Benjamin -21.5 57.5 -42.2 -13.2 -3.8 -26.1 -39.9 7.1 -25.7 -107.8
202 MASUI, Takashi -20 44.8 -31.8 -43.4 -15.5 -11.8 15.5 -18.9 -35.6 6.2 -110.5
203 RIEDEL, Thomas -20 -42.8 -23.1 -15.7 -27.1 -7.4 -11.4 15.3 33.6 -18 -116.6
204 ZAHRADNIK, Michael 30.3 -65.2 -7.1 -7.2 30.7 -9.9 -21.5 -33.2 -39.2 -122.3
205 ROBISON, Aidan -20 -5.2 -5.5 -25.3 21.2 6.9 -42.1 -30.9 13.2 -35.2 -122.9
206 MARTIN, Philipp -12.8 -21.1 1.4 -14.2 1.3 -56.9 -37.7 20.5 -4.9 -124.4
207 SUGIMOTO, Yuuji -23.6 -70 -11 -22.9 -25.1 -33.4 34.5 -5 26 -130.5
208 MILLER, Scott -20 -41.8 68.4 -31.1 -25.2 7.6 3 -12.5 -34.7 -44.4 -130.7
209 MARKO, Michal 27.2 -57.1 5 25.1 -12.1 7.2 -35.5 -38.5 -56.1 -134.8
210 HANSEN, Sheila -23.6 -29.1 -31.8 5.9 3.2 27.1 7 -65.6 -29.2 -136.1
211 RINFRET, Anne -39.5 -40.2 6.6 -11.8 -29.9 -26.8 -36.4 13.8 19.8 -144.4
212 HOOGLAND, Ans -29 -30.3 -27.2 7.2 20 -32.8 -8.4 -10.2 -35.5 -146.2
213 PICARD, Simon -24.6 37.1 -35.2 -38.9 -22.7 14.3 -49.3 12.2 -41 -148.1
214 DOPPELHOFER, Alexander -32.8 7.7 -20 -1.8 -35.7 -9.5 -12.2 -35.4 -14.1 -153.8
215 ABDOLLAHI, Philip -49 36.9 -21.6 -29.7 -27.6 -27.5 9.5 -30.2 -15 -154.2
216 FIGONI, Pablo -26.9 -40.1 13.5 -28.4 -27.3 -39.2 18 2.3 -26.3 -154.4
217 MATOS, Sérgio -10 2.5 -43.3 -34.7 -32.7 -30.5 3.2 -4.5 -8.1 -158.1
218 GAHLER, Daniel -20 -21.3 -31.3 -27.1 7.7 -32.6 24.6 -25.1 -22.9 -12.4 -160.4
219 CHRISTENSEN, Tina -39.6 -31.4 7.7 -27.8 6.9 3.9 -27.1 -39.5 -21.5 -168.4
220 RIDEOUT, Shane -45.3 -41 22.8 -39.2 -10 -11.1 -25.6 32.4 -52.7 -169.7
221 STUMMEYER, Ilka 5.7 -38.1 -19.4 -31.7 -31 -12.2 -0.1 -40.2 -3.4 -170.4
222 HOOGLAND, Cor -21.3 -47.5 2.1 -24.4 -24.1 -16.7 -40 -5.1 5.8 -171.2
223 FELT, Tuvya -30 -15.4 -20.4 -29.3 -31 31.5 -52.5 -33.6 8.4 0 -172.3
224 MELGOZA, Arthur -20 4 -52.1 -30.4 -38.5 -40.6 -62.1 -37.6 -29.4 -36.1 -342.8